Forside | Søg i databasen | Om databasen | Om Faxekalksten |

Kalkstensbygninger - søgeformularBygningsnummer:

57

Bygningsnavn:

Hovby Mølle

Adresse:

4640 Fakse

Sogn:

Fakse

Matrikelnr:

Sted/Ejerlav:

Hovby By

Kommune:

Fakse

Grundmur:

Nej

Bindingsværk:

Ja

Kendt opførelsesår:

Anslået opførelsesår:

før 1832

Nedrivningsår:

Nedrevet:

Ja


Ingen billeder af denne bygning


Dokumentation

Årstal:

1832

Dato:

20.11

Anledning:

Brandtaksation

Ejer:

Hr. møller Johansen

Lejer/fæster:

Beskrivelse:

Hus ved Hovby Mølle.
Stuehus i nord: 5 fag, 7 1/2 alen bredt. Bindingsværk mrd egeundertømmer og adskilligt overtømmer. Murede kalkstensvægge. Stråtag. Loft, vinduer, og døre. 2[?] stuer og et køkken. bilæggerovn og skorsten. Takseret til 30 rbd. sedler pr. fag = 150 rbd. sedler. [rbd. sølv-beløb ulæseligt]

Ikke tidligere forsikret.

[skrevet yderst på en side, hvor en del af skriften er helt bleget væk]

Kilde:

LAK. Fakse Herred. Brandtaksationsprotokol 1800-1851. Side 281. Nr. 218


Årstal:

1872

Dato:

06.09

Anledning:

Brandtaksation

Ejer:

Rosendal

Lejer/fæster:

Møller Anders Olsen

Beskrivelse:

Vandmølle samt hollandsk mølle bygget på et hus, 6 fag, 12 alen langt, 11 alen bredt, 3 1/2 alen højt. Egebindingsværk med kalksten. Stråtag. Alder ubekendt. Takseret til 420 rd.

Dertil kommer selve møllerne, i alt 4.418 rd.

Kilde:

LAK. Fakse Herred. Brandtaksationsprotokol 1851-1872. Side 564-65. Forsikringsnummer 191.