Forside | Søg i databasen | Om databasen | Om Faxekalksten |

Kalkstensbygninger - søgeformularBygningsnummer:

357

Bygningsnavn:

Juellinge Mølle

Adresse:

Højmøllevej 2, 4653 Karise

Sogn:

Hellested

Matrikelnr:

1 B, 1 Y, 1 Z, 1 AZ

Sted/Ejerlav:

Juellinge Hgd.

Kommune:

Stevns

Grundmur:

Ja

Bindingsværk:

Nej

Kendt opførelsesår:

1780

Anslået opførelsesår:

Nedrivningsår:

Nedrevet:


Fotos

  

Dokumentation

Årstal:

1806

Dato:

23.10

Anledning:

Brandtaksation

Ejer:

Lejer/fæster:

Møller Peder Svendsen

Beskrivelse:

Nogle bygninger bygget og beboet af fæsteren, møller Peder Svendsen.

a)Østre hus, 4 fag, 11 alen bredt, egebindingsværk beklædt med brædder, stråtag. Indrettet til kammer og vognremise samt kornloft. Porte og døre. Takseret til 60 rd. pr. fag = 240 rd.

b) Dito østre hus, 5 fag 7 ½ alen bredt, egeunder- og fyrreovertømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stald. Takseret til 20 rd. pr. fag = 100 rd.

c) En svinerigel, 7 ½ alen lang, 3 ½ alen bred, af ege- og fyrretømmer, stråtag. Takseret til 20 rd.

d) Det søndre hus, 14 fag, 10 alen bredt, egeunder- og fyrreovertømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til kamre med loft, vinduer og døre, stald, lo og lade samt prot. Takseret til 80 rd. pr. fag = 1120 rd, men forlanges kun forsikret for 840 rd.

e) Det vestre hus, 5 fag, 8 alen bredt, egeunder- og fyrreovertømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til bryggers med loft, vinduer og døre, en indmuret kobberkedel på 1½ tønde, skorsten og bagerovn af brændte og rå sten. Takseret til 36 rd. pr. fag = 180 rd.

f) Et halvhus, 2 fag, 3 alen bredt, af forskelligt tømmer, indrettet til materielhus. Takseret til 10 rd.

g) Omkring baggården 15 fag stakitværk 2 ½ alen højt, hvorpå 3 porte. Takseret til 4 rd. pr. fag = 60 rd.

Ikke tidligere forsikret.

Kilde:

LAK. Stevns herred. Brandtaksationsprotokol 1800-1857. Side 16. Forsikringsnummer 11.


Årstal:

1844

Dato:

03.07

Anledning:

Brandtaksation

Ejer:

Bregentved

Lejer/fæster:

Jens Christian Olsen

Beskrivelse:

a) Vejrmølle opført af grundmur, bygget med kalksten, hvis grund er 10 alen høj. Dens gennemsnit er 10 1/4 alen, og i omkreds 8 fag, spåntækket. [+ beskrivelse af selve mølleværket]. Takseret til 4.500 rbd. sølv.

b) Stuehus i vest, 10 fag, 11 alen bredt, grundmuret bygning af kalksten, fyrreovertømmer, teglhængt, indrettet til beboelse med fjellelofter, 7 fag fjellegulv, resten brændte og kampesten, kælder under 3 fag, fornødne vinduer og døre med beslag, 2 skorstene af brændte sten. Takseret til 90 rbd. pr. fag = 900 rbd. sølv.

c) Det østre hus, 10 fag, 11 alen bredt, samme slags bygningsmaterialer som b), indrettet til hestestald, korngulv og tærskelo [ord bleget bort] fornødne døre med beslag. Takseret til 55 rbd. pr. fag = 550 rbd. sølv.

d) En tilbygning til nordenden af c), 4 fag, 11 alen bredt, bindingsværk med egeunder- og blandet overtømmer, væggene dels klinede, dels beklædt med brædder, indrettet til selekammer, huggehus og vognremise, med fornødne døre og porte med beslag, overalt fjelleloft. Takseret til 25 rbd. pr. fag = 100 rbd. sølv.

e) 2 fag tilbygning til vejrmøllen, af 11 alens bredde, grundmuret bygning [ingen oplysning om materialer], fyrreovertømmer og tegltag, indrettet til beboelse med fjelleloft og stengulv, fornødne vinduer og døre med beslag. Takseret til 55 rbd. pr. fag = 110 rbd. sølv.

f) Et hus syd for vejrmøllen, 14 fag, 10 alen bredt, bindingsværk med egeunder- og fyrreovertømmer, klinede vægge, stråtag, indrettet til hestestald, korngulv og tærskelo samt mælke- og rullestue, med fornødne porte, vinduer og døre med beslag. Takseret til 45 rbd. pr. fag = 630 rbd. sølv.

g) En tværbygning ved østenden af e) 5 fag, 8 ½ alen bred, bindingsværk med egeunder- og blandet overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til kostald med de fornødne døre med beslag. Takseret til 26 rbd. pr. fag = 130 rbd. sølv.

h) En vinkelbygning beliggende vesten i baggården, tilsammen 6 fag, 11 3/4 alen bred, samme bygningsmaterialer som f) indrettet til vaske og [bleget bort] Skorsten og bagerovn af brændte og ubrændte sten. Takseret til 35 rbd. pr. fag = 210 rbd. sølv.

Kilde:

LAK. Stevns herred. Brandtaksationsprotokol 1800-1857. Side 161-164. Forsikringsnummer 159.


Årstal:

2003

Dato:

10.07

Anledning:

Besigtigelse

Ejer:

Lejer/fæster:

Beskrivelse:

Tidligere vejrmølle. Beboelse i gule sten med kælderetage i kalkstensgrundmur. Tegltag.
Udhus i hvidkalket kalkstensgrundmur med tilbygning af brændte sten i nordenden og et halvtagshus ud for sydenden. Kalkstensdelen af bygningen har rødt tegltag. Bygningen er pudset på østsiden. På kalkstensbygningens nordgavl (der nu er skjult af halvtagsbygningen) sidder en indskrifttavle af kalksten, ifølge hvilken lensgreve A.G. Moltke lod møllen bygge i 1780.

Kilde:

Besigtigelse: Margit Baad Pedersen, Østsjællands Museum