Typer

Sten og fossiler
Landskaber
Klinter
Råstofgrave

Perioder

Kridt og Tertiær
Istiderne
Efter istiden

Lokaliteter

Vælg lokalitet fra oversigtskort

 

Råstofgrave

Råstofgrave giver lige som kystklinter et naturligt snit gennem landskabet. De giver derfor en mulighed for at studere områdets geologiske opbygning. I rå-stofgravene udnyttes enten istidslag (smeltevandsgrus, smeltevandssand og smeltevandsler) eller kridt eller kalk. I de fleste råstofgrave er råstofferne dækket af moræneler, der derfor også kan studeres i råstofgravenes sider.

Vælg undertype:

Sidst opdateret august 2007 - Vedligeholdes af Østsjællands Museum - Copyright