Typer

Sten og fossiler
Landskaber
Klinter
Råstofgrave

Perioder

Kridt og Tertiær
Istiderne
Efter istiden

Lokaliteter

Vælg lokalitet fra oversigtskort

 

Klinter

Klinter danner et naturligt snit gennem landskabet. De giver derfor en mulighed for at studere områdets geologiske opbygning. De fleste af de geologiske lag, man ser i klinterne i Sydøstdanmark er dannet i løbet af istiderne (is-tidsaflejringer), men der ses også betydeligt ældre lag af kalk og kridt, ligesom der enkelte steder ses lag, der er dannet efter istidens afslutning.

Vælg undertype:

Sidst opdateret august 2007 - Vedligeholdes af Østsjællands Museum - Copyright