Typer

Sten og fossiler
Landskaber
Klinter
Råstofgrave

Perioder

Kridt og Tertiær
Istiderne
Efter istiden

Lokaliteter

Vælg lokalitet fra oversigtskort

 

Efter istiden

Siden sidste istid sluttede for 11,5 tusinde år siden er der kun sket mindre for-andringer med det danske landskab – hvis vi da ser bort fra de menneskeskabte forandringer. Det er også kun få jordlag fra denne periode, vi kan se i kystklinterne, men enkelte steder ser der sø- og moseaflejringer øverst i klinterne.

Vælg underperiode:

    Sidst opdateret august 2007 - Vedligeholdes af Østsjællands Museum - Copyright