Typer

Sten og fossiler
Landskaber
Klinter
Råstofgrave

Perioder

Kridt og Tertiær
Istiderne
Efter istiden

Lokaliteter

Vælg lokalitet fra oversigtskort


Indhold: 
Tove Damholt, museumsinspektør, geolog
Østsjællands Museum
Højerup Bygade 38, 4660 Store Heddinge
56 50 28 06
e-mail


Opsætning:

Hans Jørgen Andersen, Webredaktør
Åbne Samlinger
Victor Kolbyesvej 15, 4930 Maribo / Grønnegade 37 H, 4700 Næstved
22 45 90 42
e-mail

 

Copyright
Fotos, illustrationer, tekst mv. tilhører Østsjællands Museum.
I tilfælde hvor materiale er stillet til rådighed af eksterne samarbejds-partnere vil disse være rettighedshavere.

Det er tilladt at tage kopier på papir eller i elektronisk form i følgende tilfælde:

 1. Du må lave udskrifter eller tage elektroniske kopier
  ( gemme sider på din egen computer) såfremt det udelukkende er til eget brug.
  Med eget brug menes at du ikke gør materialet tilgængeligt for andre, f.eks. via egen www-side eller på tryk.
   
 2. Du må lave udskrifter eller elektroniske kopier til undervisningsformål i en begrænset kreds, f.eks. en enkelt skoleklasse eller et enkelt hold.

  Det er en forudsætning herfor at kilden tydeligt angives
 3. Du må gengive enkelte skærmbilleder eller mindre dele heraf, såfremt det sker i forbindelse med omtale af "Geologiske Lokaliteter" eller Østsjællands Museum i et andet medie, som f.eks. en avis.

Bortset fra i disse tilfælde må disse sider ikke videregives eller mangfoldiggøres i nogen form, helt eller delvist, uden særlig skriftlig tilladelse.
Send os en e-mail hvis du er i tvivl om disse betingelser, eller ønsker tilladelse til kommerciel reproduktion.

Sidst opdateret august 2007 - Vedligeholdes af Østsjællands Museum - Copyright