kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Fensmark

 1. Fensmark Kirke set fra sydvest.
 2. Kirken set fra syd.
 3. Kirken set fra sydøst.
 4. Kirken set fra øst.
 5. Kirken set fra nordøst.
 6. Det sengotiske våbenhus blev i 1921 erstattet af e....
 7. Kirkens tårn er sengotisk.
 8. Kirkens tårn set fra nord.
 9. Tårnets vestgavl.
 10. Udbygning på nordsiden af kirken. (fig.1) Udbygn....
 11. Udbygning på nordsiden af kirken. (fig.2) Blev by....
 12. Korets østgavl.
 13. Kor og tilbygning set fra sydøst.
 14. Tårnets trappehus.
 15. Vindfløj på korgavlen (tro, håb og kærlighed).
 16. Vindfløj på tårnet - med årstallet 1861.
 17. Kirkestævneskilt i tårnrummet.
 18. Klokke fra 1861.
 19. Klokke fra 1642. Har efter sigende været gårdklokk....
 20. Bjælkehuller over hvælvene fra det romanske loft.
 21. Romansk vindue over hvælvene.
 22. Gravsten over billedhuggeren Ib Uffe Wolffbrand.
 23. Monument i "Mindelunden" nær ved kirken. (fig.1) ....
 24. Monument i "Mindelunden" nær ved kirken - detalje.....
 25. Alterparti.
 26. Altertavle - udført af billedhuggeren Arne Bang i ....
 27. Altertavle - detalje.
 28. Altertavle - detalje.
 29. Altertavle - detalje.
 30. Altertavle - detalje.
 31. Alterbord.
 32. Mosaik i korgulvet.
 33. Barok alterstage i malm. Dele er af nyere dato.
 34. Prædikestol. Fra ca. 1600, med ombygninger fra ca....
 35. Prædikestol - detalje.
 36. Timeglas, vistnok fra 1608.
 37. Romansk døbefont.
 38. Fragment af gulvflise er indmuret i døbefontens fo....
 39. Dåbsfad fra 1665.
 40. Stolestader fra 1858.
 41. Stolestadegavl.
 42. Degnestol fra 1605.
 43. Degnestolens ene gavlplanke.
 44. Stolestadegavle og låge af ældre stolestader fra c....
 45. Endepanel fra ca. 1600.
 46. Kirkens orgel.
 47. Kirkeskib.
 48. Kirkeskib - detalje.
 49. Trætavle med kisteprydelser.
 50. Trætavle med kisteprydelser - detalje.
 51. Trætavle med kisteprydelser - detalje.
 52. Trætavle med kisteprydelser - detalje. Kisteplade ....
 53. Mindeplade over tidligere sognepræst.
 54. Mindetavle over falden soldat i 1849.
 55. Epitaftavle over Hr. Oluff Oluffsøn, død 1669.
 56. Nummertavle.
 57. Præstetavle - opsat 2007.
 58. Præstetavle - opsat 2007.
 59. Lysekrone.
 60. Nyere vægbelysning.
 61. Pengeblok.
 62. Dør mellem skib og våbenhus.
 63. Muret skab til elinstallation. Lågerne er lavet a....
 64. Dør mellem våbenhus og tilbygning.
 65. Tårnrummet set fra skibet. Man aner den gamle gen....
 66. Gennembrydningen af den gamle vestgavl ses tydelig....
 67. Skibets sengotiske hvælv.
 68. Skibet set fra koret.
 69. Koret set fra skibet.
 70. Grundplan. Målt af K.V.Barfoed 1916 (Aage Roussel....