Mindesmærker vedrørende 2. Verdenskrig

I anledning af 60-året for Danmarks befrielse genudgiver Storstrøms Museumsfagråd
"Registrant over mindesmærker vedrørende 2. verdenskrig"
men nu i en digital og revideret version.

Registranten udkom første gang i maj 1995 som markering af 50-året, dengang i en trykt, illustreret version, som få år efter ikke har været til at opdrive.

Baggrunden for Registranten
For godt 10 år siden tog den af Storstrøms Amt nedsatte 5. maj komité initiativ til at få indsamlet oplysninger og materiale om de monumenter og mindesmærker, der findes i amtet, og som er sat til minde om befrielsen i maj 1945 eller mindesmærker, gravsten mv. som markerer de allieredes indsats under krigen.

Oplysninger og fotos blev indsamlet af Museet Falsters Minder, som også redigerede det, og Amtet påtog sig udgivelsen. Publikationen, der var gratis, var en succes og er for længst "udsolgt".

Storstrøms Amts Museumsfagråd har her i 60-året fundet anledning til en revideret genudgivelse og i et nutidigt medie. Enkelte mindesmærker er siden dengang blevet rejst, andre - der blev oversete ved den første indsamling, - skulle også nu være kommet på plads i Registranten.

Den nye version
LASAs konsulent, Heidi Pfeffer, har for Storstrøms Amts Museumsfagråd stået for denne revision, der takket være opfølgning fra de adspurgte arkiver og museer har medført rettelser og tilføjelser.

Nærværende digitale udgave er udviklet på Åbne Samlinger foråret 2005.
Gå selv på opdagelse blandt amtets 136 minder om perioden 1940-45.

*

Flere sten?
Skulle der stadig være mindesten som ikke findes i oversigterne vil vi gerne have oplysninger evt. foto af pågældende.
Skulle der vise sig fejl eller mangler i denne opdaterede version vil vi ligeledes gerne orienteres om det.

Flere fotografier?
Vi mangler stadig fotos af mange af stenene i denne registrant.
Billeder modtages derfor gerne (helst i digitalt format)

Kontakt: Åbne Samlinger

Mindesmærker

Forside

Klik for kommuneoversigt

Efter placering:

Kommune kort

Efter type:

5. maj sten

Frihedskæmpere

Flyvere

Gravsten