Typer

Sten og fossiler
Landskaber
Klinter
Råstofgrave

Perioder

Kridt og Tertiær
Istiderne
Efter istiden

Lokaliteter

Vælg lokalitet fra oversigtskort

Gedser Odde


Lokalisering:Falster
Kortudsnit: Klik for kortudsnit
Beskrivelse:Kystklinten på Gedser Odde er næsten altid velblottet. I klinten ses der især istidslag fra sidste istid, men der findes også et snit gennem søaflejringer, der udfylder en tidligere lavning i terrænet. I søaflejringerne, der stammer fra tiden efter sidste istid, kan man finde ferskvandssnegle og muslinger. Istidslagene består mest af moræneler, der er blevet afsat under en gletschere. Der er flere moræner i klinten. Blandt andet ses en lyserød moræne, der har fået sin farve, fordi den indeholder store mængder røde sandsten, som gletscheren har samlet op i Østersøen.
Periode:Istiderne, Efter istiden,
Underperiode:Sidste istid, Slutningen af istide,
Type:Sten og fossiler, Klinter,
Undertype:Strandsten, Klinter med istidslag, Klinter med forstyrrede lag (istektonik), Klinter med lag, der er yngre end sidste istid,
Foto 1:foto
Klik for at se foto i stor udgaveKlinterne på Gedser Odde er næsten altid godt blottede. De er domineret af moræneler men indeholder også smeltevandsaflejringer og yngre lag.

Foto 2:foto
Klik for at se foto i stor udgaveMoræneler med sprækker.

Foto 3:foto
Klik for at se foto i stor udgaveKlintprofil domineret af moræneler. I det røde morænelag højt i klinten ses en fold.

Foto 4:foto
Klik for at se foto i stor udgaveDen røde moræneler har fået sin farve fra et stort indhold af røde sandsten.

Foto 5:foto
Klik for at se foto i stor udgaveLag, der er blevet afsat i en sø efter sidste istids afslutning. Sø-lagene udfylder en gammel lavning i terrænet.

Fortælling:Sprækker i moræneler
I moræneleren på Gedser Odde ses nogle steder nogle næsten lodrette sprækker, der kan følges over flere meter. Leren omkring sprækkerne har tit en anden farve end den omgivende moræneler - i mange tilfælde rustfarvede nuancer. Sprækkerne skyldes istidsgletschernes påvirkning af de lag, gletscherne gled hen over. Sprækkerne har den egenskab, at der kan løbe vand i dem Derfor forringer sprækkerne den beskyttende effekt, som moræneleren ellers har på grundvandsmagasiner længere nede.

link:

Sidst opdateret august 2007 - Vedligeholdes af Østsjællands Museum - Copyright